Установено е, че генетичните тестови комплекти имат малко емоционално въздействие

Нова тенденция в здравеопазването е директният маркетинг на генетични тестови комплекти, които дават на потребителите съответните шансове за развитие на определено заболяване или състояние.

Комплектите за изпращане по пощата, предлагани на пазара като „индивидуализирано лекарство“, използват проби от слюнка, за да идентифицират малки вариации в човешкия геном (наречени „единични нуклеотидни полиморфизми“ или „SNPs“), свързани с повишен риск от заболявания като диабет и рак на простатата.

Комплектите се доставят с ценови етикети до 2500 долара.

Политиците в Американската администрация по храните и лекарствата изразиха опасения дали тестовете са от клинична полза и препоръчаха те да се провеждат под медицинско наблюдение.

С еднакво безпокойство е и фактът, че малко проучвания са изследвали емоционалните ефекти, които генетичните екрани директно към потребителя могат да имат върху пациентите.

В октомврийския брой на Изследвания на клиниката Майо, група лекари и биоетици от клиника Мейо анализирали дали тези генетични тестове карат пациентите да се притесняват прекомерно от развиващи се заболявания.

„Потърсихме доказателства за повишена загриженост за болестта, основана единствено на генетичен риск, и след това дали загрижеността е довела до промени в здравословните навици“, каза съавторът Клейтън Коул, доктор по медицина.

Рандомизираното проучване установи, че притесненията на пациентите са склонни да бъдат умерено повишени една седмица след генетичното изследване и че хората се притесняват повече от непознати заболявания, например заболяването на щитовидната жлеза на Грейвс, отколкото общоизвестните, като диабет.

Изследователите бяха изненадани, когато едногодишно проследяване предполага, че пациентите, които са били подложени на тестване, са не по-стресирани от тези, които не са го направили.

Друг неочакван резултат е, че мъжете, чийто генетичен риск от рак на простатата е по-нисък от този на общата популация и които също имат нормални резултати от лабораторни и физически скрининг за заболяването, са значително по-малко стресирани за болестта, отколкото контролната група.

Освен това, вместо да се притесняват от негативното емоционално състояние, което може да се получи от теста, експертите смятат, че тестовете могат да бъдат полезни, ако ускорят промяна в здравословното поведение като загуба на тегло или бдителност по отношение на скрининга за рак.

От друга страна, пациентите, които научат, че имат по-малък от средния генетичен риск за заболяване, могат да пропуснат стъпки за насърчаване на доброто здраве.

Настоящото проучване оценява само емоционалните ефекти от тестовете.

„Способността да се определи действителната полезност на тези тестове, т.е. дали изчислението на генетичния риск точно предсказва заболяване, е все още на няколко години“, каза Каул.

Източник: клиника Майо