Бежанци с много по-голям риск от психотични разстройства

Бежанците са изложени на много по-голям риск от развитие на психотично разстройство, като шизофрения, в сравнение с мигрантите, които не са бежанци от същите региони, според ново проучване на екип от изследователи от Karolinska Institutet в Швеция и Университетския колеж в Лондон (UCL) .

След Втората световна война светът не е виждал толкова много разселени хора, търсещи убежище и бежанци, каквито има днес. Въпреки че е добре известно, че бежанците са изложени на повишен риск от проблеми с психичното здраве, като посттравматично стресово разстройство (ПТСР), тревожност и депресия, малко се знае за риска от психоза.

За проучването изследователите се стремят да сравняват риска от шизофрения и други неафективни психотични разстройства при бежанци с хора от две други групи: общото шведско население (родените от двама шведски родители) и мигрантите, които не са бежанци от четири основни региони, генериращи бежанци (Близкия изток и Северна Африка, Африка на юг от Сахара, Азия, Източна Европа и Русия).

Използвайки данни от националния регистър, разследващите са изследвали над 1,3 милиона души в Швеция и са проследили диагнозите на неафективни психотични разстройства сред населението. На база на глава от населението Швеция е предоставила повече заявления за бежанци от която и да е друга добре развита държава, а през 2011 г. 12% от общото имигрантско население са бежанци.

Констатациите разкриват, че бежанците, получили убежище, са средно с 66% по-склонни да развият шизофрения или друго неафективно психотично разстройство, отколкото мигрантите, които не са бежанци. Освен това те са имали до 3,6 пъти по-голяма вероятност да го направят, отколкото роденото в Швеция население.

Повишените нива на психоза при бежанците са значителни за всички райони на произход, с изключение на Африка на юг от Сахара, за които процентът на бежанци и мигранти е също толкова висок.

Едно от възможните обяснения е „че по-голяма част от имигрантите от Африка на юг от Сахара ще са били изложени на вредни психосоциални несгоди преди емиграцията, независимо от статута на бежанец“, предполагат авторите. Възможно е също така „постмиграционни фактори, като дискриминация, расизъм и социално изключване“ да обяснят тези високи нива.

Като цяло те казват, че „нашите констатации са в съответствие с хипотезата, че повишеният риск от неафективни психотични разстройства сред имигрантите се дължи на по-високата честота на излагане на социални несгоди преди миграцията, включително последиците от войната, насилието или преследването“.

Изследователите добавят, че констатациите подчертават „необходимостта от отчитане на ранните признаци и симптоми на психоза при популациите бежанци, като част от реакциите на всяка клинична служба за психично здраве към настоящата глобална хуманитарна криза“.

Изследването е публикувано в BMJ.

Източник: BMJ