По-добро ли е словесното отхвърляне от това да бъдете игнорирани?

Когато много хора се състезават за една и съща позиция или свободна длъжност - независимо дали става въпрос за работа, наем на апартамент или стол в оркестъра - всички кандидати освен един трябва да бъдат отхвърлени неминуемо. Това отхвърляне - което е сравнимо със социалното изключване - може да доведе до това, че неизбраните кандидати се чувстват зле за себе си.

Изследванията показват, че хората са много чувствителни дори и към най-малките признаци на социално изключване, тъй като това застрашава нашите основни потребности да принадлежим, да се чувстваме значими за другите и да се чувстваме контролирани.

Сега ново проучване на психолози от университета в Базел в Швейцария и университета Пърдю в Индиана установява, че след като се чувстват социално изключени, повечето хора биха предпочели прякото „не“ пред игнорирането. Всъщност констатациите показват, че словесното отхвърляне или дори недобри коментари всъщност са по-добри за нашето благополучие, отколкото да бъдат игнорирани.

Изследването е публикувано в списание Personality and Social Psychology Bulletin.

Изследването е едно от първите, което се фокусира върху определянето на факторите, които могат да подобрят негативните емоции след социалното изключване. Изследователите анализираха как се чувстват хората, след като са социално изключени и след това реинтегрирани, и как получаването на малко внимание се отразява на психическото им състояние.

В един експеримент участниците бяха помолени да се включат във виртуална игра за хвърляне на топка. Участниците обаче не получиха топката от останалите играчи и по този начин бяха изключени от играта. В друг експеримент участниците участваха във фиктивно търсене на апартамент. Тук минималното внимание беше симулирано чрез неутрално, приятно или недружелюбно съобщение, което участниците получиха заедно с отказа.

Всички експерименти показват, че въпреки че хората реагират бързо и чувствително на изключването, дори малки признаци на интеграция и внимание намаляват страданието от социалното изключване. Това е така, независимо дали вниманието, което са получили, е било положително или отрицателно.

Констатациите от изследването подчертават значението на отделянето на минимално внимание по време на процеса на подбор.

„За да направят това възможно най-без стрес, мениджърите по човешки ресурси, университетите и наемодателите трябва да обърнат на отхвърлените кандидати минимум внимание чрез писмо или имейл, например“, казва д-р Селма Рудерт, автор на изследването от Университета в Базел .

Дори когато става въпрос за обоснована критика на работното място, служителите могат да бъдат по-доволни, когато получат отрицателна обратна връзка, отколкото ако не получат никаква обратна връзка в дългосрочен план. Освен това консултантите, които се занимават с тормоз на работното място или в училище, трябва да обръщат повече внимание на това дали хората биват игнорирани от другите, тъй като социалното отхвърляне може да има психологически последици, толкова отрицателни, колкото тези при активна агресия или тормоз.

Източник: Университет в Базел

!-- GDPR -->